Surseance V&D, Macintosh en DA

Vlak voor kerst is surseance (uitstel) van betaling verleend aan V&D, drogisterijketen DA en de schoenwinkelketens van Macintosh. Dit leidt vaak tot een faillissement.

Wat te doen als leverancier / crediteur / franchisenemer? 

Bestaande overeenkomsten (zoals franchiseovereenkomsten) met het insolvente bedrijf lopen in principe door. Neem zo snel mogelijk contact op met de bewindvoerder of (in faillissement) curator om te controleren of de bewindvoerder / curator gaat nakomen.

Vaak wordt door de rechtbank een afkoelingsperiode van 2 maanden afgekondigd waarin schuldeisers hun rechten niet kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld bij DA is gebeurd. Het is echter alsnog van belang om zo snel mogelijk de bewindvoerder / curator op de hoogte te stellen van:

  • Eigendomsvoorbehoud: als u goederen hebt geleverd kan een beroep op eigendomsvoorbehoud uitkomst bieden. Dit moet wel zijn vastgelegd in de reeds gemaakte afspraken (bijvoorbeeld in uw toepasselijke algemene voorwaarden);
  • Recht van reclame: als geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, is het recht van reclame wellicht een oplossing. Binnen 6 weken na de verstreken betalingstermijn op uw factuur, kunt u het eigendom van de door u geleverde goederen terugvorderen als deze zich minder dan 60 dagen bij de koper bevinden;
  • Door u verhuurde zaken: deze blijven uw eigendom en kunnen niet worden verkocht door de bewindvoerder / curator. Dit geldt ook voor bepaalde producten die u heeft geleased aan het betrokken bedrijf;
  • Pand- en hypotheekrechten: als u deze heeft gesteld ter meerdere zekerheden tot terugbetaling van uw vordering, kunt u deze in principe – na de afkoelingsperiode – uitwinnen; en
  • Uw openstaande vordering: deze dient u – onderbouwd met openstaande facturen en/of de onderliggende overeenkomst – ter verificatie in te dienen.

Levenbach Advocaten is gespecialiseerd in insolventierecht en zekerheden. Onze advocaten worden zelf ook regelmatig door de Rechtbank Amsterdam benoemd als curator/bewindvoerder. Wij helpen u dan ook graag verder om uw rechten als leverancier, crediteur en/of franchisenemer uit te oefenen. Neem contact op met Stephan Voermans (stephanvoermans@levenbach.nl) of Marloes Eefting (marloeseefting@levenbach.nl).

Gepubliceerd dec. 2015
Geschreven door: Floor van Zielst