Het nieuwe Ontslagrecht; lang verwacht, maar eigenlijk toch weinig gewaagd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd, echter in de vorm van een verplichte adviesaanvraag;
2. route kantonrechter vervalt;
3. termijn van behandeling 4 weken;
4. er komt een transitiebudget voor scholing
5. preventieve toets vervalt als CAO iets vegelijkbaars is geregeld;
6. werkgever kan naar rechter bij ontslagverbod of ontbreken opzegtermijn bij ovk bepaalde tijd
7. werknemer kan naar rechter als hij niet instemt met ontslag
8. rechter kan vergoeding toekennen of ontslag ongedaan maken
9. ontslagvergoeding is max half maandsalaris per dienstjaar met een max van 70K
10. duur WW uitkering is max 24 maanden
12. bij CAO mag worden afgeweken afspiegelingsbeginsel
13. flex arbeid is belangrijk

Gepubliceerd Feb. 2013
Geschreven door: Aernout Zappey