Cameratoezicht op de werkvloer

Het Hoogeveense metaalbedrijf Buig Centrale Steenbergen (BCS) moet alle camera’s  in het bedrijf onmiddellijk verwijderen. Dat eist vakbond FNV Bondgenoten na klachten van werknemers die zich begluurd voelen. Volgens FNV Bondgenoten zijn de camera’s een inbreuk op de privacy van werknemers. Mag een werkgever zomaar (verborgen) camera’s ophangen in zijn bedrijf?

Het plaatsten van camera’s is in veel gevallen toegestaan, maar een werkgever moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Dit heeft onder meer te maken met het recht op privacy waar een werkgever niet zonder meer aan voorbij kan gaan.

Bij het plaatsten van camera’s moet allereerst worden voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat de inzet van camera’s evenredig moet zijn aan het op te sporen wangedrag en de inzet moet noodzakelijk zijn om dit wangedrag op te kunnen sporen. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in niet-openbare ruimtes, zoals kleedkamers of toiletten, camera’s te plaatsten.

Daarnaast moet de werkgever het gebruik van camera’s kenbaar hebben gemaakt aan de werknemers. Als werkgever kun je hier vrij eenvoudig aan voldoen. Dit kan door middel van het duidelijk zichtbaar ophangen van camera’s, door op bordjes aan te geven dat cameratoezicht wordt toegepast of door middel van een mededeling aan de werknemers waarin je de mogelijkheid voorbehoudt om (verborgen) camera’s in te zetten. Wanneer deze maatregelen achterwege worden gelaten, is het gebruik niet toegestaan en zelfs strafbaar.

Verder dient de werkgever vertrouwelijk om te gaan met de verkregen videobeelden en heeft de werknemer recht op  inzage in de beelden. In beginsel mag een werkgever de beelden niet langer dan vier weken bewaren.

Ten slotte kan bij het plaatsten van camera’s het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vereist zijn. Er moet dan wel sprake zijn van een regeling; incidenteel gebruik, bijvoorbeeld ter bestrijding van diefstal, kan eventueel ook zonder instemming van de ondernemingsraad plaatsvinden.

Wilt u meer weten over het gebruik van camera’s op de werkvloer, neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Gepubliceerd mrt. 2013
Geschreven door: Aernout Zappey
Bent u privacyproof?