Beslag op vordering tot levering

In een recent gepubliceerd arrest van het Hof Den Haag (Hof Den Haag, 07 juni 2011, JOR 2013/49) is nog eens bepaald dat er, ter meerdere zekerheid van een vordering, ook beslag gelegd kan worden op een vordering tot levering. In dit geval had de beslaglegger beslag gelegd op een vordering tot levering van een onroerende zaak. Indien niet te verwachten is dat levering aan de beslagdebiteur op korte termijn zal plaatsvinden en er overigens geen middelen tot verhaal zijn, kan dit een nuttig instrument zijn. Vanuit de partijen bij de koop en verkoop van de onroerende zaak kan dit een risico bevatten, bijvoorbeeld indien de verkoper failleert voor levering van de onroerende zaak. Voor de schuldeiser met geduld en geen andere verhaalsmiddelen is  dit een mogelijkheid die in gedachten gehouden moet worden.

Gepubliceerd mrt. 2013
Geschreven door: Stephan Voermans