1 mei 2016: vaarwel VAR

Door de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Doel is voorkoming van schijnzekerheid en het verlichten van (administratieve) lasten voor de ZZP’er, de opdrachtgever en de Belastingdienst.

De Belastingdienst wil dit doel bereiken door de opdrachtgever en ZZP’er zelf hun arbeidsrelatie te laten beoordelen. Dit kan door het gebruik van (sectorale) model- of voorbeeldovereenkomsten opgesteld door de Belastingdienst in samenwerking met belangenorganisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland. Ook kan een zelf opgestelde overeenkomst worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Zij beoordelen binnen 6 weken of de opdrachtgever is gevrijwaard van loonheffingen.

Als de inhoud van een model- of goedgekeurde overeenkomst wordt gevolgd, is de opdrachtgever gevrijwaard van loonheffingen en is de ZZP’er niet verzekerd voor de WW, ZW en WIA.

Anders dan de jaarlijks aan te vragen VAR, geldt een goedgekeurde overeenkomst in principe voor 5 jaar. De Belastingdienst geeft de ondernemer tijd om te wennen, een modelovereenkomst op te stellen of een eigen overeenkomst in te sturen door pas na 1 mei 2017 (dus 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet DBA) handhavend op te gaan treden.

Tips voorafgaand aan 1 mei 2016:

–          Let op: het (model)contract kan door de Belastingdienst zijn goedgekeurd, maar als partijen niet daadwerkelijk hebben gewerkt zoals afgesproken in het contract en feitelijk sprake is van een dienstbetrekking, vervalt met terugwerkende kracht de vrijwaring van loonheffingen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt dan een naheffingsaanslag en de ZZP’er is dan alsnog verzekerd voor de WW, ZW en WIA;

–          Kijk goed naar de bepalingen in uw (concept) overeenkomst, zodat niet bij voorbaat al sprake is van een gezagsverhouding of persoonlijk te verrichten arbeid.

Voor advies op maat (bij het opstellen en/of insturen van een eigen overeenkomst, de opname van een vrijwaring, etc.) helpen wij u graag en kunt u met ons contact opnemen met Aernout Zappey (aernoutzappey@levenbach.nl) of Marloes Eefting (marloeseefting@levenbach.nl). De modelovereenkomsten zijn vindbaar via de website van de Belastingdienst.

 

Gepubliceerd mrt. 2016
Geschreven door: Floor van Zielst